GEG PRIVACY_POLICY

Polityka Prywatności Aplikacji Go Eco Guide

Data wejścia w życie: 31 października 2023 r.

1. Wprowadzenie

1.1. Polityka prywatności aplikacji Go Eco Guide (“Polityka”) określa, w jaki sposób firma Microblic sp.z.o.o. (“Firma,” “my,” “nas”) zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji Go Eco Guide (“Użytkownicy,” “ty,” “was”).

1.2. Aplikacja Go Eco Guide jest przeznaczona do dostarczania informacji i porad związanych z życiem ekologicznym i zrównoważonym stylem życia. Polityka prywatności dotyczy zbierania i przetwarzania danych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Aplikacji.

2. Rodzaje Danych Osobowych

2.1. Aplikacja zbiera następujące dane osobowe:

a) Hasła i adresy e-mail: W celu utworzenia konta użytkownika w Aplikacji zbieramy hasła i adresy e-mail. Te dane są używane do identyfikacji użytkowników i umożliwienia dostępu do funkcji konta.

b) Lokalizacja użytkownika: Aplikacja korzysta z lokalizacji użytkownika w celu wykonywania jej podstawowych funkcji. Dane te są wykorzystywane jedynie na telefonie użytkownika i nie są przesyłane do serwerów.

3. Cel i Sposób Przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Hasła i adresy e-mail są zbierane w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji i zarządzania kontem użytkownika.

3.2. Lokalizacja użytkownika jest wykorzystywana w celu działania podstawowych funkcji aplikacji związanych z położeniem użytkownika na mapie i liczeniem jego odległości od wskazanego punktu. Dane te nie są wysyłane do serwerów.

4. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

4.1. Firma podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Dane są przechowywane w sposób bezpieczny i dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy Firmy.

4.2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i nie są dostępne dla pracowników Firmy ani osób trzecich.

5. Udostępnianie Danych Osobowych

5.1. Firma nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub w ramach współpracy z dostawcami usług technicznych, które są zgodne z tą Polityką i odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

6. Prawa Użytkowników

6.1. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania.

6.2. Użytkownicy mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innej aplikacji lub serwisu.

6.3. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tej Polityki.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

7.1. Polityka Prywatności może ulec zmianie w związku z rozwojem Aplikacji. Wszelkie zmiany będą publikowane w Aplikacji.

8. Kontakt

8.1. W razie pytań lub uwag dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Kontakt:

biuro@microblic.pl

9.1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 31.10.2023.