Zapytania Ofertowe

W związku z realizacją przez spółkę Microblic SP. Z O.O. projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, zachęcamy do składania ofert na realziację usług w przedmiocie przygotowania Dokumentacji do strategii internacjonalizacji na rynek USA, dotyczącej eksportu produktów spożywczych (miodu suszonego) na rynek USA.

Wszelkie informacje dot. zamówienia, w tym terminy, warunki i sposób składania ofert, uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i czasu jego realizacji znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji.

szacowanie 1Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RPdo pobrania
szacowanie 2Doradztwo związane z wprowadzeniem produktów firmy Microblic na rynek USAdo pobrania
szacowanie 3Doradztwo w zakresie badań naukowych suszenia rozpływowego w skali laboratoryjnejdo pobrania
szacowanie 4Doradztwa w zakresie przygotowania analizy finansowejdo pobrania
szacowanie 5Doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji do strategii internacjonalizacji na rynek USAdo pobrania

Protokoły wyboru ofert z szacowania

Wybór 1do pobrania
Wybór 2do pobrania
Wybór 3do pobrania
Wybór 4do pobrania
Wybór 5do pobrania

W związku z realizacją przez spółkę Microblic SP. Z O.O. projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, zachęcamy do składania ofert na realizację usług w przedmiocie: Doradztwo związane z wzornictwem opakowań, projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów Zamawiającego w USA, dotyczącej eksportu produktów spożywczych (miodu suszonego) na rynek USA.

Zapytanie ofertowedo pobrania
Protokół wyboru ofertdo pobrania